ความพิเศษของผักไฮโดรโปนิกส์

Hydroponics Vegetable

การที่คนเราใส่ใจในเรื่องของสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งที่เราจะทานเข้าไปในแต่ละวันด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะผักกับผลไม้ที่เป็นอาหารซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายสูง ยิ่งเป็นสิ่งทีต้องทำความเข้าใจยิ่งเหนือกว่าสิ่งอื่นใด เหตุเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถปลูกด้วยตนเองได้แม้จะไม่ใช่เกษตรกรก็ตามที

อย่าลืมว่าการทำไร่ทำสวนทุกวันนี้เรื่องของยาฆ่าแมลงกลายเป็นสิ่งที่เราเห็นกันจนชินตา เพื่อต้องการให้ผลผลิตออกมาสวยงาม ได้ราคา แต่เมื่อทานเข้าไปมากๆ ก็ย่อมส่งผลต่อร่างกายได้อย่างชัดเจน การหันมาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อทำธุรกิจ หรือปลูกเพื่อเอาไว้ทานเองภายในครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อย

ผักไฮโดรโปนิกส์คือการปลูกผักประเภทหนึ่งที่จะไม่ใช้ดินในการปลูก ไม่จำเป็นต้องใช้สารปนเปื้อน ประหยัดพื้นที่ ได้ผลผลิตดี สะอาด ส่วนมากจะนิยมปลูกกับผักที่มีระยะเวลาในการโตไม่นาน เรียกว่าปลูกแค่ไม่กี่วันก็สามารถนำไปทานได้แล้ว เทคนิคการปลูกส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะใช้อุปกรณ์ใดบ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของผักที่เราปลูก นับว่าเป็นแนวทางการทำการเกษตรที่รักสุขภาพอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี