พระราชวังบางปะอิน จ.อยุธยา ความงดงามแต่ละยุคสมัยที่ต้องมาเห็นด้วยตาตนเอง

Bangpa in Palace
พระราชวังบางปะอิน ความงามที่มีประวัติ ที่ควรต้องมาสักครั้ง

พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่มีความสวยงามตามแบบฉบับของสมัยกรุงศรีอยุทธยา ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ยุคก่อน จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งราว ถือเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยอย่างมากในจังหวัด ซึ่งทางการได้เปิดให้สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทั่วบริเวณของพระราชวังแห่งนี้ มีสถานทั้งอยู่ในอำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

มีเรื่องเล่ากันว่าระหว่างที่สมเด็จพระเอกาทศรถได้ประทับอยู่ในเรือพระที่นั่งก็เกิดพายุพัดจนเรือล่ม ทำให้สมเด็จพระเอกาทศรถต้องว่ายน้ำหนีขึ้นไปบนเกาะแห่งหนึ่งนั่นก็คือ “เกาะบ้านเลน” ต่อมาพระองค์ได้หญิงชาวเกาะมาเป็นบาทบริจาริกา (ภรรยาสามัญชน) โดยหญิงชาวเกาะคนนี้มีนามว่า “อิน” ภายหลังผู้คนจึงเริ่มเรียกเกาะแห่งนี้ตามชื่อของเธอว่า “เกาะบางปะอิน” ต่อมาได้ทรงตั้งเป็นพระสนมจนให้เกิดเนิดพระราชโอรสคือ “สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง”

เรื่องน่ารู้และวิธีการเข้าชม

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองสร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นมาเนื่องจากเป็นสถานที่ประสูติ ทรงใช้เป็นที่ประทับแรมอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเป็นพระราชวังที่อยู่ติดกับตัวพระนครทำให้เดินทางไปมาได้สะดวก พระราชวังแห่งนี้เคยถูกลืมเลือนหายไปจากประวัติศาสตร์อยู่พักหนึ่งจนกระทั่งได้กลายมาเป็นที่รู้จักต่อชาวสยามอีกครั้งเมื่อ “สุนทรภู่” ได้ประพันธ์เรื่องราวของพระราชวังบางปะอินใน “นิราศพระบาท” จนกระทั่งเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นครั้งแรก และครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้างตำหนักเพิ่มขึ้นมากมายใช้เพื่อเป็นที่รับรองอาคันตุกะจากนานาประเทศ รวมถึงใช้ในงานพระราชทานเลี้ยงตามโอกาส ปัจจุบันนี้อยู่ในการดูแลของสำนักพระราชวังซึ่งยังถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่สำคัญหลายอย่างเช่น พิธีสังเวียพระป้าย

สำหรับค่าเข้าชมพระราชวังบางประอินจะต้องแต่งการสุภาพเรียบร้อย ผู้หญิงต้องใส่ชุดที่มิดชิดห้ามใส่กางเกงขาสั้น หากใครที่ไม่สะดวกเตรียมเสื้อผ้าทางเจ้าหน้าที่มีบริการให้ยืมชุดแต่งกายเพื่อโดยจะต้องเสียค่ามัดจำ 200 บาท โดยจะต้องเก็บหลักฐานไว้รับเงินคืนตอนขาออก ค่าเข้าชมสำหรับคนนักศึกษา 20 บาท/คน ผู้ใหญ่ 30 บาท/คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 100 บาท/คน ถ้ามาพร้อมกับผู้สูงอายุมีบริการเช้ารถกอล์ฟในราคา 100 บาท/ ชั่วโมง โดยจะคิด 400 บาทในชั่วโมงแรก ประตูจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าจนถึง 5 โมงเย็น